fashion-live-2015-janatini-69

Fashion LIVE! – PHOTOREPORT

fashion-live-2015-janatini-69

Every major city in the world has it’s fashion week and Slovakia is known for having (at least) 2 each year, although Fashion LIVE! is the only one that really has an European level. It was scheduled last week for 3 days and I have attended all of them. It took me a week to go trough 680 photos and I have picked my top 100 for you to get a taste of the best of the Slovak fashion scene (or how I see it).


Každé hlavné  mesto vo svete má svoj fashion week a Slovensko má hneď (minimálne) dva, aj keď podľa mňa Fashion LIVE! je jediný, ktorý dosahuje európsky level. Konal sa minulý týždeň počas troch dní a ja som sa bola pozrieť na všetky. Trvalo mi nejakú chvíľu prejsť 680 fotografí, ale nakoniec sa mi podarilo vybrať mojich top 100 ako ochutnávku – aspoň podľa mňa – toho najlepšieho.

fashion-live-2015-janatini-1fashion-live-2015-janatini-2fashion-live-2015-janatini-3fashion-live-2015-janatini-0fashion-live-2015-janatini-15fashion-live-2015-janatini-6fashion-live-2015-janatini-5fashion-live-2015-janatini-16fashion-live-2015-janatini-14fashion-live-2015-janatini-7fashion-live-2015-janatini-8fashion-live-2015-janatini-11fashion-live-2015-janatini-10fashion-live-2015-janatini-12fashion-live-2015-janatini-9fashion-live-2015-janatini-17fashion-live-2015-janatini-19fashion-live-2015-janatini-13fashion-live-2015-janatini-22fashion-live-2015-janatini-25

fashion-live-2015-janatini-23fashion-live-2015-janatini-26
fashion-live-2015-janatini-27
fashion-live-2015-janatini-34
fashion-live-2015-janatini-28
fashion-live-2015-janatini-30
fashion-live-2015-janatini-29
fashion-live-2015-janatini-31
fashion-live-2015-janatini-33
fashion-live-2015-janatini-35
fashion-live-2015-janatini-37fashion-live-2015-janatini-38fashion-live-2015-janatini-39fashion-live-2015-janatini-40
fashion-live-2015-janatini-41
fashion-live-2015-janatini-42
fashion-live-2015-janatini-43
fashion-live-2015-janatini-44
fashion-live-2015-janatini-48
fashion-live-2015-janatini-46
fashion-live-2015-janatini-47
fashion-live-2015-janatini-51fashion-live-2015-janatini-53fashion-live-2015-janatini-77
fashion-live-2015-janatini-78
fashion-live-2015-janatini-57fashion-live-2015-janatini-54
fashion-live-2015-janatini-56
fashion-live-2015-janatini-49
fashion-live-2015-janatini-50
fashion-live-2015-janatini-58
fashion-live-2015-janatini-60fashion-live-2015-janatini-59
fashion-live-2015-janatini-61
fashion-live-2015-janatini-63

fashion-live-2015-janatini-66
fashion-live-2015-janatini-67
fashion-live-2015-janatini-68
fashion-live-2015-janatini-69
fashion-live-2015-janatini-70
fashion-live-2015-janatini-71
fashion-live-2015-janatini-72
fashion-live-2015-janatini-73
fashion-live-2015-janatini-74
fashion-live-2015-janatini-75fashion-live-2015-janatini-76
fashion-live-2015-janatini-79
fashion-live-2015-janatini-86
fashion-live-2015-janatini-87
fashion-live-2015-janatini-90
fashion-live-2015-janatini-91
fashion-live-2015-janatini-93
fashion-live-2015-janatini-89
fashion-live-2015-janatini-81fashion-live-2015-janatini-80fashion-live-2015-janatini-85fashion-live-2015-janatini-82fashion-live-2015-janatini-83fashion-live-2015-janatini-94fashion-live-2015-janatini-96fashion-live-2015-janatini-97fashion-live-2015-janatini-99fashion-live-2015-janatini-100fashion-live-2015-janatini-101fashion-live-2015-janatini-102fashion-live-2015-janatini-104 copy

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>